Certifikáty

Zoznam všetkých certifikátov

Spoločnosť TOMARK, s.r.o. je držiteľom certifikovaného integrovaného systému manažérstva kvality. Je tiež držiteľom certifikátov domácich i zahraničných leteckých inštitúcií, ktoré oprávňujú projektovať a vyrábať lietadlo Viper SD4 a Skyper GT9. Vo výrobnom procese spĺňame prísne bezpečnostné a letecké štandardy, dodržujeme systémy manažérstva kvality.

Sme držiteľom certfikátu ISO 9001:2015. Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 garantuje, že spoločnosť TOMARK, s.r.o. a jej produtky spĺňajú normy manažérstva kvality. Týmto dávame svojim obchodným partnerom a ďalším zainteresovaným stranám istotu, že svoju činnosť vykonávame na základe správne definovaných a efektívne vykonávaných procesov, zameraných na spoľahlivé dodávky riešení podľa potrieb zákazníka.

Nákupný košík
Žiadne produkty v košíku!
0