ukážka výrobného procesu stavby lietadiel

Výroba a testovanie

Výroba a testovanie

Ukážka výrobného procesu

1. Vlastné modelovania a konštrukcie

Lietadlá Viper SD4 a Skyper GT9 sú vlastné produkty spoločnosti TomarkAero. Dôkazom spoločnej tvorivej práce slovenských špecialistov je aj ocenenie „Strojársky výrobok roka“, ktoré získali obe lietadlá spoločnosti TomarkAero – Viper SD4 aj Skyper GT9. Lietadlá teda nie sú len vyrábané, ale aj konštruované a modelované vlastnými odborníkmi z odboru leteckej konštrukcie a vývoja. To všetko realizujú špičkoví experti oddelenia vývoja, konštrukcie a modelovania.

2. Delenie materiálu

Na základné rezanie plechov „durable alumínium“ (zliatiny hliníka s prísadami) sa využíva najmodernejšia laserová technika, ktorá dokáže vyrezávať diely v najvyššej kvalite. Na túto činnosť nadväzuje ohýbanie a zmena tvaru plechov do cieľovej podoby na účely stavby lietadiel.

3. Stavba trupu

Ďalšie činnosti sú spojené so stavbou trupu, centroplánu lietadla, krídel, chvostových plôch a ostatných častí lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9. Na uchytenie jednotlivých častí lietadla sa využíva proces nitovania. Lietadlo je prepájané tisíckami nitov, ktoré pevne držia kovovú konštrukciu a sú mimoriadne dôležité aj z pohľadu bezpečnosti.

4. Finalizácia stavby lietadla

Po dokončení nosných častí lietadla prebieha inštalácia motora, elektroinštalácia prístrojového vybavenia a ďalšie práce na finalizácii stavby lietadla (kabína, interiér, lakýrnické práce). Mimoriadnu pozornosť venujeme dôkladnej kontrole celého výrobného procesu. Každý proces podlieha pravidelnému meraniu a vyhodnocovaniu nameraných hodnôt pre overenie správneho zkompletovania a plnej funkčnosti.

5. Kontrola a testy

Po kontrolách nasledujú letové skúšky a výstupná kontrola. Až po detailnej prehliadke, zameranej na overenie funkčnosti každej časti lietadla, prvkov a podzostáv, je lietadlo expedované zákazníkovi. Celý proces, od prvotnej výroby až po výstupnú kontrolu, je realizovaný s dôrazom na presnosť, precíznosť, pri súčasnom zachovaní najvyššej kvality všetkých činností.

Testy vývrtiek (SPIN testy)

Lietadlo Viper SD4 zvládlo vývrtkové testy, pre certifikáciu EASA CS-LSA. Výsledok SPIN testov znamená vysoká úrovň bezpečnosti lietadla. Všimnite si pokojné a rozvážne správanie sa testovacieho pilota. Viper SD4 spĺňa bezpečnostné požiadavky v prípade nežiadaného vstupu do vývrtky.
UPOZORNENIE: Vykonávanie vývrtiek je na lietadle Viper SD4 zakázané!. Výrobca zakazuje úmyselné vykonávanie vývrtiek. Video dokazuje schopnosť lietadla vývrtky zvládnuť. Test vykonával profesionálny pilot, so špeciálnou prípravou a vybavením.

Pevnostné a Flutterové skúšky

Koncom roka 2009 sme pod dozorom Ing. Václava Chválu, hlavného inšpektora techniky ULL Leteckej amatérskej asociácie ČR, úspešne vykonali skúšky pevnosti konštrukcie lietadla pri rôznych zaťaženiach. Test pozostával z pevnostných skúšok trupu, krídel, krídelok, vztlakových klapiek, chvostových plôch, podvozku, upevnenia motora a systému riadenia podľa českého predpisu UL-2 a nemeckého predpisu LTF UL. Pevnosť krídla bola testovaná až do jeho zlomu, ku ktorému došlo pri výpočtovom zaťažení 5,3 g x 1,5 pri maximálnej vzletovej hmotnosti 472,5 kg. Pevnostné skúšky vodorovných aj zvislých chvostových plôch boli vykonané pri rôznych predpísaných kombináciách zaťaženia. Skúška podvozku zahŕňala aj tzv. zhadzovaciu skúšku.
Súčasťou procesu certifikácie – EASA typová certifikácia Viper SD4, je aj vykonanie pozemných vibračných skúšok. Výsledkom vibračných skúšok je, že v prevádzke pri návrhových rýchlostiach na lietadle Viper SD4 nedochádza k nebezpečnému javu – rozkmitaniu ovládacích plôch lietadla (Flutter). V rámci vykonania vibračných skúšok sme realizovali aj proces porovnávania vháňaných a vyháňaných vlnových dĺžok na ovládacích plochách lietadla. Vďaka kmitacím frekvenčným zariadeniam vibrácie lietadlo rozkmitajú, následne sa odčítava vlnová dĺžka. Vzniknutými vibráciami vzniká vydávanie zvuku lietadla na ovládacích plochách.

Dodávatelia

Prvotriedne komponenty od spoločností


Nákupný košík
Žiadne produkty v košíku!
0