Skip to main content

Skyper GT9 – schválenie na parašutistické účely

  • Blog

Dňa 18. apríla, po úspešných skúškach, vydala LAA ČR (Letecká amatérská asociace ČR) potvrdenie – schválenie použitia lietadla Skyper GT9 na výsadky parašutistov.

Fotogaléria zo skúšok lietadla Skyper GT9 (pozemná príprava, nácvik zoskoku, vzlet, zoskok, pristátie, centerpoint).

Potvrdenie od LAA ČR v technickom osvedčení lietadla – schválenie lietadla pre výsadky parašutistov.