Skip to main content

Zocelení letci

V reportáži v časopise Forbes sa dočítate aj to, že Daniel Tomko bol na správnom mieste, keď veľký nemecký výrobca návesov hľadal v 90. rokoch spoľahlivého dodávateľa podvozkov. Vďaka tomu vybudoval, aj s pomocou syna, silnú prešovskú fi rmu Tomark. A mimochodom si tiež splnili sen vyrábať vlastné lietadlá.

Ako vznikla spolupráca, ktorá drží TomarkDaniel Tomko st. robil začiatkom 90. rokov gene-rálneho riaditeľa strojární v Piesku na Horehroní. Ľudia z Krone vtedy hľadali možnú spoluprácu, odporučil im prešovský Strojstav, keďže odtiaľ pochádza. „Po priva-tizácii v Piesku som odtiaľ odišiel a vrátil sa do Prešova. Robil som menšie veci na-príklad pre Michelin a potom aj generálneho riaditeľa Strojstavu. Po zmene maji-teľa som odtiaľ odišiel a ich vzťahy s Krone sa pokazili až tak, že noví majitelia vylo-žili materiál Krone na ulicu. Vtedy som sa zástupcovi Krone ponúkol, že postavím fabriku a budem pre nich robiť. Za tri mesiace. Neveril, ale o dva týždne sa vrátil s rámcovou zmluvou. Do-teraz ju máme a fungujeme podľa nej,“ spomína. To bolo v marci 1995, začiatkom júna k nim odišli prvé kamióny s rámami. „Mal som na za-čiatku 12 ľudí, prenajali sme halu, kamaráti zo strojární pomohli so strojmi, získal som fi nancie z banky. V biz-nise nám veľmi pomohlo, že pán Krone nám hneď na začiatku dal dobré platobné podmienky a tie platia doteraz.“

Reportáž v časopise Forbes (September 2018) si môžete prečítať po stiahnutí pdf súboru: