Aero Friedrichshafen 2016

Najväčšia európska letecká slávnosť, Aero Friedrichshafen, ktorá sa konala 20. – 23. apríla 2016 znamenala pre spoločnosť TomarkAero významný úspech, v podobe prezentácie 3 lietadiel – 2 x Viper SD4, 1 x Skyper GT9.

Pre Viper SD4 mala táto letecká show pôsobivú príchuť, v podobe slávnostného odovzdania typového certifikátu EASA. Viper SD-4 RTC preukázal úspešné plnenie požiadaviek predpisu CS-LSA Amdt.1 a bol mu udelený typový certifikát agentúrou EASA (číslo certifikátu EASA.A.606). Týmto sa Viper SD4-RTC stal prvým slovenským certifikovaným lietadlom a dokonca jedným z mála vo svete v kategórii LSA (Light Sport Aircraft) so vzletovou hmotnosťou do 600 kg.

Významný certifikát v leteckej oblasti poukazuje na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, znamená zladené a systematické procesy konštrukcie, výroby až po dodanie a servis výrobku a samozrejme zvyšuje prestíž a kvalitu výrobkov. Okrem uvedených skutočností certifikát EASA znamená zjednodušenie legislatívnych procesov pri  registrácii lietadiel nielen v krajinách EÚ, pretože EASA je celosvetovo uznávaná autorita a jej typový certifikát je akceptovaný aj v krajinách Ameriky, Ázie, Austrálie či v nečlenských krajinách EÚ.

Súčasťou prezentácie boli aj ďalšie zaujímavé exponáty: Viper SD4 a Skyper GT9 v UL verzii, pre ktoré sa výstava stala slávnostným miestom odovzdania svojim zákazníkom do Nemecka a Francúzska.

Ďakujeme za návštevu našej expozície, nápady i návrhy pre ďalšie zlepšovanie a napredovanie

Video z prezentácie lietadiel Viper SD4 a Skyper GT9

Pozrite si pestrú fotodokumentáciu našej expozície

Odovzdanie typového certifikátu EASA

Odovzdanie lietadla Skyper GT9 nemeckému zákazníkovi – Letecká škola RUWE AERO

Odovzdanie lietadla Viper SD4 francúzskemu zákazníkovi

Fotogaléria prezentácie Viper & Skyper


Nákupný košík
Žiadne produkty v košíku!
0