Skip to main content

Viper SD4 RTC získal typový certifikát EASA

TomarkAero, s.r.o. Prešov získal počas výstavy Aero Friedrichshafen 2016  certifikát EASA pre svoj typ SD-4 RTC Viper 

Je to dôležitý krok pre samotného výrobcu, pretože aeroplán je teraz certifikaný v kategórii Light Sport Aircraft a môžú ho využívať letecké školy pre výcvik pilotov s licenciou PPL  a piloti si budú môcť započítavať nálet na Viperi do odlietaných hodín potrebných na  predĺženie licencie PPL

Na Slovensku tak vzniklo de facto prvé lietadlo  v zmysle definície zákona, pretože ultralighty sú definované ako lietajúce športové zariadenia 

Prvý trojpísmenkový Viper nesie imatrikulačku OM-VCA, uvedený krok stál výrobcu určite množstvo finančných prostriedkov, ale bude mať pozitívny dopad aj na slovenský letecký priemysel. Získaním certifikátu LSA súkromnou firmou získalo totiž Slovensko pre budúce bilaterálne  rokovania  štatút ” výrobcu lietadiel “,  pre ktorý výroba ultraľahkých lietadiel nepostačovala  

Týka sa to najmä exportu ultraľahkých lietadiel do USA,  ktorý sa doteraz musel realizovať cez  Českú republiku 

restricted type certificate EASA.A.606

Zdroj: https://www.gonzoaviation.com/clanok/viper-od-tomarkaero-ziskal-certifikat-easa