Inovačné riešenia na Viper SD4 RTC a Night-VFR

  • Blog

Prinášame vám niekoľko inovačných zmien a nových riešení, ktoré sme na základe skúseností pilotov, aktívnej komunikácie a meniacim sa požiadavkám trhu zaviedli vo vývoji a výrobe certifikovaných lietadiel Viper SD4 RTC a Viper SD4 Night – VFR.

Brzdový systém inštalovaný na ovládaní riadenia

Na základe skvalitňovania produktu a rozšírenia výberu pre pilotov ponúkame nový typ bŕzd na lietadlách Viper SD4 – uchytenie bŕzd na kniploch riadenia. Okrem doterajšieho riešenia brzdového systému, ktorý je umiestnený ihneď pod rukoväťou plynu, sme rozšírili ponuku kvalitného brzdového systému od spoločnosti Beringer, ktorý je použiteľný pre široký výber pilotov, aby každý pilot si mohol zvoliť brzdový systém, ktorý mu viac vyhovuje a na ktorý je zvyknutý.

Zmena avionickej výbavy Viper SD4 RTC – inštalácia nových modulov GPS

Výsledkom aktívnej komunikácie s pilotmi a nárastom požiadaviek zákazníkov sme pristúpili k zmene snímania signálu GPS.  Prístroj GPS Garmin Aera 500 a modul  Dynon SV-GPS 250 sme nahradili dvoma citlivejšími a presnejšími modulmi Dynon SV-GPS 2020, ktoré už máme identicky nainštalované aj v lietadlách Viper SD4 Night-VFR.

Výhodou tohto duálneho zapojenia GPS modulov je hlavne v tom, že dokážu súčasne poskytovať komplexné informácie obidvom displejom Dynon 10“. Spôsob ich zapojenia zabezpečuje to, že pracujú nezávisle na sebe  no zároveň sa dokážu navzájom zastúpiť. Takéto riešenie zobrazovania údajov GPS prináša nesmierne širokú variabilitu digitálnych prístrojov Dynon, ale aj celkového prístrojového panela lietadla Viper SD4 RTC.

Doplnenie avionickej výbavy  Viper SD4 Night-VFR o funkciu ADS-B IN

Z hľadiska bezpečnosti a komfortu počas letu je pre posádku lietadla dôležité, ak má potrebné informácie o situácii vo vzdušnom priestore a letovej prevádzke okolo seba.

ADS-B (Automatic Dependent System Broadcast) je systém, ktorý umožňuje prehľad o vzdušnej situácii založený na princípe predávania dát a polohy na pozemné prijímače pomocou štandardných komunikačných liniek a ďalej sa tieto údaje poskytujú aj ostatným lietadlám vo vzdušnom priestore.

Systém  ADS-B OUT je v lietadlách Viper SD4 NVFR štandardne inštalovaný. Pomocou odpovedača periodicky vysiela polohové a identifikačné údaje, rýchlosť, výšku i smer letu.

Doplnením modulu Dynon SV-ADSB 472 do avionickej výbavy lietadla Viper SD4 Night-VFR, výrobca Viper SD4 doplnil funkciu ADS-B IN, čím zabezpečil, že lietadlo je vybavené plne funkčným systémom ADS-B IN/OUT. ADS-B IN dokáže prijímať všetky signály a informácie, ktoré vysielajú iné lietadlá v jeho okolí v systéme ADS-B. Údaje z tohto systému sa podľa požiadaviek pilotov dokážu zobrazovať na obidvoch displejoch Dynon 10“. Bezpečnosť posádky  je najdôležitejším faktorom  a jednoznačnou prioritou  

Inštalácia fotookienka

Špeciálna úprava lietadla Viper SD4 RTC pre fotografovanie a filmovanie – to je inštalácia fotookienka do presklenej kabíny lietadla na strane spolujazdca. Dôležitým predpokladom pre toto jedinečné riešenie je, že moderná kabína lietadla Viper SD4 sa vyznačuje vynikajúcou polohou a výhľadom z nej. Priestranná, moderná kabína s vynikajúcim výhľadom zároveň zabezpečuje nielen pohodlný a príjemný let aj pri dlhých letoch, ale prináša výnimočné zážitky a ideálne riešenie na tvorbu foto a video dokumentácie.

Vynikajúce riešenie pre letecké spoločnosti, profesionálnych či amatérskych fotografov či filmárov, na zachytenie jedinečných pohľadov na krajinu. Lebo práve letecký pohľad je pre človeka jeden z najnevšednejších. Či už ide o filmové a foto zábery obcí, prírody aj pamiatok.

Toto vynikajúce a praktické riešenie využíva niekoľko spoločností a vydavateľstvá leteckých kníh a máp, ktorým spomínané riešenie slúži nielen na cestovanie, ale aj profesionálne letecké fotografovanie a filmovanie.


Nákupný košík
Žiadne produkty v košíku!
0